FOTO IMPRESSIE

Na de lessen op school volgen kinderen buiten schooltijd (facultatief) een sportkennismakingscursus bij de sportvereniging.