KOSTEN

Het programma 'Kies voor Hart en Sport' is modulair opgebouwd. Het staat gemeenten vrij om rondom de lessen zelf aanvullende activiteiten te organiseren. Zo kan elke gemeente die al jarenlang Sportkennismakingscursussen organiseert eenvoudig het onderwijs benaderen om ook de lesmodules toe te voegen aan het programma. Uit onze evaluaties blijkt dat het traject op school bijdraagt aan een grotere belangstelling voor de sportcursussen. Daarnaast kan elke gemeente zelf de randvoorwaarden zo gunstig mogelijk aanbieden.

Enkele keuzeoverwegingen:

- Sportaccommodaties gratis ter beschikking stellen
- Vliegende vakleerkrachten lichamelijke opvoeding de lessen uit module 3 laten verzorgen
- Gezondheidsvoorlichter van de GGD module 1 laten verzorgen
- Sportverenigingen een standaardvergoeding per les/ cursus bieden

Enkele kostenposten op een rijtje:
- Lesklapper met alle lesmodules één dan wel twee per school à € 31,50
- Leerlingboekje 1 (mod. 1, 2 en 3) à € 0,95- (kleur boekje; blauw)
- Leerlingboekje 2 (mod. 4) à € 0,60- (kleur boekje; oranje)
- Leerlingboekje 3(mod. 5) à € 0,85- (kleur boekje; geel)
- Leerlingboekje 4(mod. 4 en 5) à €1,25- (kleur boekje; groen)
- Nieuw Werkblad sportkeuzewijzer.nl (gevouwen A3 in kleur) à € 0,50 (500-1.000 exemplaren, > 1.000 ex. stuksprijs € 0,45)

Voor meer informatie over leerlingenboekjes (klik hier)

Diensten Sportscan

Sportscan: Drukwerkpakket € 1.640,- omvat:
- certificaten voor alle cursisten
- 500 programmaboekjes
- 100 posters
- bevestigingsbrieven op Kies briefpapier
  (meer- minder prijs per boekje € 0,85, per poster € 1,00)

Sportscan: Registratie van de cursisten omvat:
- verwerken van alle inschrijfformulieren (kan ook digitaal zie www.kiesjesport.nl)
- maken van persoonlijke bevestigingsbrieven voor alle leerlingen
- maken van presentielijsten voor alle sportaanbieders
Deze kosten zijn afhankelijk van het totaal aantal inschrijvingen:

       0  -  150 cursisten kosten € 415,-
   151  -  200 cursisten kosten € 600,-
   201  -  250 cursisten kosten € 740,-
   251  -  350 cursisten kosten € 880,-
   351  -  500 cursisten kosten € 1.100,-
   501  -  750 cursisten kosten € 1.295,-
   751  - 1.000 cursisten kosten € 1.445,-
1.001  - 1.250 cursisten kosten € 1.665,-
1.251  - 1.500 cursisten kosten € 1.850,-

Sportscan: Evaluatieonderzoek omvat:
Uitvoeren van het sportparticipatie- en evaluatieonderzoek
onder alle scholen. Het onderzoek inventariseert de sportdeelname per school, wijk etc. Tevens inzage in overgewicht en BMI. Daarnaast een uitvoerige evaluatie van de sportcursussen. Kosten voor 500 kinderen € 1.620,- (meerprijs per respondent € 0,91). Het invullen van de vragenlijsten kan uiteraard ook via het internet. Voor de sportaanbieders en scholen zijn voorbeeldvragenlijsten beschikbaar. Die ook via het internet te benaderen zijn. Bel Sportscan voor informatie. Klik hier voor een online voorbeeld van een sportparticipatie- en evaluatie onderzoek. Klik hier voor de brochure Sportweter (pdf) met resultaten van de sportdeelnameonderzoek in meer dan 53 gemeenten

Algeheel projectleiderschap
Sportscan regelt het project in uw gemeente van A tot Z: (kosten op aanvraag).
Alle genoemde materialen exclusief 21% BTW
(6% voor de lesklapper).

Om de Kies voor Hart en Sport materialen te bestellen kunt u bellen T. (0529) 760 009.