MODULES

Het project Kies voor Hart en Sport bestaat uit twee delen. Een uitgebreid lesprogramma op school met gezondheids- en sportvoorlichting en een deel sportkennismakingscursussen buiten schooltijd waarin kinderen vrijblijvend kennismaken met diverse sporten. De sport- en beweegactiviteiten kunnen eenvoudig in de buurt van de school worden georganiseerd. Daarmee sluit Kies voor Hart en Sport goed aan bij het programma Sport en Bewegen in de Buurt van VWS. De coördinatie is in handen van de combinatiefunctionaris of sportbuurtcoaches.

Het complete lesprogramma Kies voor Hart en Sport bestaat uit zeven lessen van driekwartier per jaar. Module 1 en 2 zijn bedoeld voor het leslokaal. Module 3 speelt zich af in de gymnastiekzaal.

De modules hebben de volgende thema's:
Module 1: Hart, sport en gezondheid (2 lessen)
Module 1 is een theoriemodule van twee lessen en gaat over de samenhang tussen hart, sport en gezondheid. In deze module wordt gewerkt met de themakaarten:
1. Hart voor je lijf (algemene oriŽntatie)
2. Je eigen leefstijl (vragenlijst over eigen eet- en beweeggedrag)
3. Hart, longen en bloedvaten (is een informatieve kaart over hart, longen en bloedvaten die     moet worden gelezen, waarna vervolgens de opdracht gemaakt dienen te worden).

Module 2: Sportvoorlichting en -oriŽntatie (2 lessen)
Module 2 is een theoriemodule, bestaande uit twee lessen, en vormt een sportvoorlichting en -oriŽntatie. In deze module wordt gewerkt met de volgende themakaarten:
1. Verslagkaart (verslag van eigen sportgedrag)
2. Wat vind jij ervan? (wat is de opvatting over sporten)
3. Motieven om te sporten
4. Topsport
5. Het sportenalfabet (test de kennis over de verscheidenheid van en het verschil in sporten)
6. Sportkenmerken
7. Welke sport past bij jou? (welke sportvoorkeuren heeft de leerling)
8. Kiezen voor sport (stroomschema om te bepalen welke sporten mogelijk zijn in relatie tot    de voorkeuren).
Module 3: Sportintroductie (3 lessen)
Module 3 beslaat drie lessen en is een praktijkmodule waarmee in de gymzaal wordt gewerkt. De sportintroductie geeft leerlingen de mogelijkheid in de lessen bewegingsonderwijs op school ervaring op te doen met enkele belangrijke aspecten van sportbeoefening.

De module bouwt voort op module 2 over sportvoorlichting en -oriŽntatie. Daar werd alleen nog gesproken over de kenmerken van de verschillende sporten. In deze module gaan de leerlingen na hoe ze de verschillende aspecten ervaren. Vinden ze het samenspelen leuk of willen ze daarentegen van niemand afhankelijk zijn? Houden ze van lichamelijk contact bij het sporten of juist niet?

Op basis van deze ervaringen kunnen leerlingen zich gericht inschrijven voor de buitenschoolse sportoriŽntatie.
Module 4: (Verdiepingsmodule)
In deze module gaat het om een verdieping van een aantal onderdelen uit de eerste drie modules. Voor elke module is er ťťn verdiepingsles. Bij het samenstellen van de verdiepingsles is ervan uitgegaan dat de voorafgaande module in de klas is behandeld (groep 7 van vorig schooljaar). Samengevat komen in de verdiepingsmodule kenmerken van verschillende sporten en trainingsonderdelen aan de orde ťn worden gezondheidsthemaís kort behandeld. De begrippen tactiek, techniek en conditie (uithoudingsvermogen) worden verder uitgewerkt. Ook wordt stilgestaan bij de verschillen in sportkeuzemogelijkheden vroeger en nu.
Module 5: Energiebalans en Overgewicht (2 lessen)
Module 5 Overgewicht en Energiebalans is de titel van de nieuwe module vijf. Deze nieuwe (theoretische) module bevat twee uitgewerkte lessen van 45 minuten. Net als de andere vier modules bestaat module vijf uit een docentenhandleiding en leerlingenkaarten.
De zes kaarten zijn getiteld:
1) Ontbijt op tijd
2) De energiefabriek,
3) Ruststofwisseling,
4) Beweeg- en eetdagboek,
5) (Vet) cool? Wat doe jij?
6) Je eigen gewicht?

SPORTCURSUSSEN
Aansluitend op de lesmodules op school kunnen kinderen buiten schooltijd kennismaken met sporten. Sportverenigingen en andere sportaanbieders organiseren een sportkennismakingsaanbod van 4 à 5 lessen. Deze sportcursussen worden gepresenteerd in een programmaboekje dat via de scholen wordt verspreid of op de website www.sportpas.nl. Het is de bedoeling dat de cursussen zo worden ingevuld dat kinderen die de sport nog niet kennen moeiteloos en succesvol kunnen deelnemen. De cursussen geven een brede oriëntatie op de sport en op de club en vinden plaast op het terrein van de vereniging, liefst in de buurt van de school. Uiteraard is het de bedoeling dat de lesgevers van de club gewend zijn om met jeugd te werken. De lessen zijn bij voorkeur uitdagend en het accent ligt op succesbeleving in plaats van techniek. De sportbuurtcoach kan assisteren bij de uitvoering van de naschoolse activiteiten. Uiteraard is er aandacht voor het sociale aspect dat sport met zich meebrengt. Tijdens de sportieve afsluiting van de cursus ontvangen de kinderen een certificaat.

Aanvullende mogelijkheden

Combineren van Lekker fit! en Kies voor Hart en Sport
Lekker fit! is een basismethode waarin vanaf groep 1 aandacht is voor voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Met Lekker fit! maakt u uw leerlingen bewust van het belang van gezonde voeding en bewegen. Omdat beide methodes gericht zijn op het stimuleren van een gezonde leefstijl valt deze methode goed te combineren met de Kies voor Hart en Sport lessen.