SCHOLEN

Kracht van het programma Kies voor Hart en Sport is dat de kennismaking met sport wordt vooraf gegaan door een traject op school. Het traject op school bestaat uit drie modules van in totaal 7 lessen (van driekwartier), zie de pagina modules bij programma. De vierde module (van drie lessen) dient als verdiepingsmodule in het tweede projectjaar. Een vijfde module 'Energiebalans en Overgewicht (twee lessen) is in 2006 toegevoegd en kan zowel in combinatie met module 1 of als extra module worden aangeboden. Uiteraard staat het scholen vrij verdieping te zoeken in bijvoorbeeld een Gezondheidsweek of Sportweek met Sponsorloop etc.

Na de lessen op school volgen kinderen buiten schooltijd (facultatief) een sportkennismakingscursus bij de sportvereniging.

Enkele taken van de school:
- Behandelen van de lesmodules
- Uitdelen cursusboekjes
- Enthousiasmeren van leerlingen
- Verzamelen inschrijvingen
- Uitdelen bevestigingsbrieven

Lekker fit!
Gemeenten en scholen die ook voor de groepen 1 t/m 6 inhoudelijk aandacht willen besteden aan Voeding, Bewegen en Gezonde Keuzes verwijzen we naar het programma Lekker fit! van de Nederlandse Hartstichting en Noordhoff-Uitgevers. Sportscan is actief betrokken bij de implementatie van Lekker fit! en kan u ook alles vertellen over dit programma.