SPORTVERENIGINGEN

Sportverenigingen zijn binnen 'Kies voor Hart en Sport' belangrijke aanbieders van sportkennismakingscursussen.

Rol verenigingen
Als een vereniging beslist om van start te gaan met het project ‘Kies voor Hart en Sport’ worden sportverenigingen uitgenodigd om een sportkennismakingsaanbod voor de kinderen te organiseren. Alle sportkennismakingscursussen worden opgenomen in een programmaboekje. Deze programmaboekjes worden verspreid op de scholen en de kinderen kunnen zich inschrijven voor de sportcursus die plaatsvindt bij de sportvereniging. De sportvereniging verzorgt vervolgens de sportcursus bestaande uit minimaal 5 wekelijkse lessen.

Motivatie sportverenigingen

Het grootste deel van de sportaanbieders die participeren in ‘Kies voor Hart en Sport’ geeft ledenwerving als belangrijkste motief om te participeren (90%). Daarnaast had een aantal sportaanbieders een ideëel motief, namelijk het promoten van een relatief onbekende tak van sport.

Tijdsinvestering voor de verenigingen
Onderstaand overzicht geeft een compleet beeld van de tijdsinvestering voor de sportvereniging:
- Bijwonen informatieavond 2 uren
- Overleg met bestuur of deelname gewenst is en past binnen het beleid van de club 2 uren
- Aanstellen van een contactpersoon veelal ook de lesgever 1 uur
- Overleg met technische commissie of hoofdtrainer over begeleiding van de cursus 1 uur
- Contact opnemen met de landelijke sportbond over beschikbare voorbeeld lesmaterialen,   promotie materialen, of indien gewenst praktische ondersteuningsmogelijkheden van de   bond 1 uur
- Reserveren accommodatie en materialen 1 uur
- Bijwonen informatieavond jeugdsportleiders 2 uren
- Voorbereiden lessencyclus 5 uren
- Voorbereiden informatieboekje over de vereniging voor de ouders 3 uren
- Eventueel voorbereiden van een vervolgaanbod tegen gereduceerd tarief 1 uur
- Voorbereiden van een kennismaking met de vereniging, wedstrijd eerste team, toernooitje   etc. 1 uur
- Voorbereiden en verzorgen van de lessen 10 uren
- Voorbereiden afsluitende laatste les eventueel met ouders 1 uur
- Invullen en uitdelen van de certificaten aan de cursisten
- Retourneren van de ingevulde presentielijsten en declaratieformulieren. 1 uur
 Totaal 32 uren

Knelpunten voor de verenigingen
Uit onderzoek is gebleken dat sportverenigingen tegen de volgende knelpunten oplopen bij het organiseren en verzorgen van de sportkennismakingscursussen:
1. Tekort aan vrijwilligers buiten schooltijden voor overdag
2. Moeite met het samenstellen van een interessant lesprogramma voor de kinderen
3. Moeite met het koppelen van een vervolgaanbod aan de sportcursus
4. Niet kunnen aansluiten op de onderwezen stof op school, simpelweg omdat ze niet voldoende op de hoogte zijn van de inhoud.

Kansen voor de verenigingen
1. Ledenwerving, -opvang en -behoud
2. Onder de aandacht brengen van de eigen tak van sport
3. Samenstellen van een uitdagend lesprogramma voor de doelgroep
4. Samenwerking met basisscholen
5. Promotie van de eigen vereniging.

Tips
- Onderstaande link brengt u naar een overzicht van de methodieken die de sportbonden beschikbaar hebben gesteld voor hun verenigingen. De methodieken kunt u van de website downloaden.

Methodieken sportbonden
- Aanschaf van het boekje ‘Kansen voor de sportaanbieder’ met veel nuttige tips omtrent het aanbieden van een sportkennismakingscursus (€ 5,-).
- Stel plezier, en niet techniek, centraal tijdens de sportkennismakingscursussen.