TIJDSINVESTERING

Voor de gemeente zijn er nogal wat keuze-mogelijkheden binnen het project Kies voor Hart en Sport. Het collegiaal uitvoeren van het project met het Sportscan projectbureau resulteert in aanzienlijk minder werk voor de gemeente.

In de praktijk kiezen gemeenten ervoor om zelf als projectleider te fungeren en andere taken uit te besteden aan het projectbureau. Voor de gemeentelijke projectleider resten dan de volgende taken:

Beleid

- aanleveren van gegevens voor het opstellen van het beleidsplan, publiciteitsplan, financieel   overzicht en evaluatieverslag e.d.
- afstemmen van beleidsmaatregelen intern; sport, onderwijs, jeugd, gezondheid,   communicatie. Eendachtig de ideeën uit de BOS-Impuls of NASB.

Uitvoering

- het organiseren van periodiek overleg met de werkgroep
- verwerken van ingaande- en uitgaande post, secretariaatsadres
- benaderen basisonderwijs
- fungeren als aanspreekpunt tussen onderwijs en sport
- distributie onderwijsmaterialen naar de scholen
- begeleiding bestuurlijk en sporttechnisch kader sportverenigingen
- beschikbaarheid van gemeentelijke sportaccommodaties afstemmen met sportvereniging

Een indicatie voor bovenstaande gemeentelijke taken wordt geschat op één dag in de week gedurende de projectperiode (vier maanden). Het volledig uitvoeren van alle werkzaamheden binnen Kies voor Hart en Sport wordt geschat op twee dagen per week gedurende de projectperiode en twee uur per week buiten de project-periode.